Groundbreaking business models without non-committal market research.

Grow smarter with IncOrange.

We are market leader in marketing strategy

What we do

We accelerate strategic decision making in marketing by leveraging artificial intelligence.

Free workshop

Book our free workshop, and make your business model more profitable within one daypart.

Get to know us!

We are based in Bloemendaal, the Netherlands

Artikel van de week

Verschenen op Marketingfacts

Het vinden van nieuwe groeimarkten: het brein van de AI marketeer

Het speelveld van de ondernemer is de laatste maanden vaak ingrijpend veranderd; en de dynamiek wordt niet minder de komende tijd. Bepaalde klantgroepen doen niet meer mee en er wordt dus vaak gezocht naar alternatieven om het omzetverlies op te vangen. Maar wie zegt dat jij nog in het juiste speelveld zit?

business development gerard-pieter de haas incorange

Veranderend speelveld
Als ondernemer of strategisch marketeer houd jij je (als het goed is) minimaal de helft bezig met de toekomst. Waar verwacht jij groei? Je verdiept je in relevante trends en ontwikkelingen en probeert daar chocola van te maken. Op zijn best een voorspelling te doen: op welke product-marktcombinaties gaan wij inzetten. Klassiek portfolio management dus.


Weg met de DESTEP?
Om het nieuwe speelveld te ontdekken zul je een externe analyse moeten (laten) doen. Hierbij wordt normaal gesproken een selectie gemaakt van informatie die voor jouw relevant is. In de Nederlandse context is dit vaak de zogenaamde DESTEP waarbij elke letter staat voor een element uit de externe omgeving (Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-wetgevend). In de praktijk zie je dat organisaties hier vaak geen tijd voor hebben – vooral het midden- en kleinbedrijf is vaak vooral operationeel gedreven – gestructureerd nadenken over de toekomst schiet er nog wel eens bij in. Dynamic Business Development kan hierbij uitkomst bieden. Deze term is uit Engeland overgewaaid en kort gezegd komt het erop neer dat organisaties zich moeten richten op twee dominante maatschappelijke krachten: technologische vernieuwing en (latente) klantverlangens. Deze twee krachten zijn doorgaans het meest bepalend bij de opkomst van nieuwe markten. Door deze trends in kaart te brengen en te combineren met demografische en socio-economische variabelen ontstaat een goed beeld van de toekomst (Mann, 2009).

De kracht van AI in strategisch marketing
Het leren kennen van de belangrijkste technologische trends en latente klantverlangens klinkt leuk maar hoe doe je dat in de praktijk? De toepassing van AI domein heeft hier inmiddels voor doorbraak gezorgd; door analyse van de wereldwijde patentdatabases kunnen per industrie inmiddels een goede voorspelling worden gemaakt van veelbelovende technologieën per industrie of vertical. Daarnaast geeft gerichte emotion analysis (Howarth, 2020) op bijvoorbeeld geanonimiseerd emailverkeer of conversaties op sociale kanalen direct inzicht in werkelijke klantverlangens.
Door middel van deze technologie zijn marketeers en business developers in staat om in minder dan twee weken de meest kansrijke toepassingen (10-15) binnen jouw industrie te identificeren. In deze fase spreken we bewust van kansrijke toepassingen; niet van product-marktcombinaties. Het gaat hier namelijk om het verkennen van nieuwe, nog niet bestaande, markten.

Wat wil mijn organisatie: inzet van emotion analytics
Niet iedereen heeft een zelfde beeld van de toekomst. En organisaties voegen juist waarde toe door met nieuwe proposities vorm te geven aan die toekomst. Belangrijk is dus om bewust te zijn van de eigen competenties en voorkeuren Zowel in de boardroom – maar ook op de werkvloer.
Ook hier vervult AI een belangrijke rol; door het analyseren van data uit strategische meetings en korte vragenlijst aan medewerkers ontstaat een zeer gedetailleerd beeld van de werkelijke ambities, wensen en competenties van medewerkers. Deze kunnen door emotion analytics (Dykes, 2020) worden vertaald van inzicht naar te nemen acties – in de Engelse literatuur vaak verwezen als actionable insights (Howarth, 2020). In dit geval zal het leiden tot een short-list van het kansrijke toepassingen lijstje.
Beschrijving van nieuwe groeidomeinen
Nu is het belangrijk om jouw organisatie mee te krijgen in het nieuwe avontuur. Met name de boardroom of management team moet begrijpen wat de nieuwe richting is. Daarvoor geef je een schets van de nieuwe toekomst van jouw organisatie. Om het beeld relevant èn urgent te maken beschrijf je achtereenvolgens:
Top-5 toekomstige concurrenten;Beoogde positionering;Beweging in de bedrijfskolom (paralellisatie, verticale integratie of juist specialisatie)De nieuwe strategie.Het laatste punt, de strategiebeschrijving, kun je in doen aan de hand van bekende modellen uit de literatuur zoals Differentiation versus Low Cost strategie (Porter, 1998), Product leadership, Customer Intimacy of Operational Excellence (Wiersema, 1996) of Blue Ocean strategie (Mauborgne, 2015). Deze laatste stap is belangrijk omdat je zo een koppeling maakt met de bestaande strategie en aansluit bij de belevingswereld van de boardroom.

Aan de slag
Nu we een selectie hebben gemaakt van kansrijke oplossingen moeten we gaan experimenteren. Door gerichte scraping van het eigen netwerk (bijvoorbeeld via LinkedIn), het eigen klanten bestand en gerichte zoekwoorden op het web resulteert een top-100 (business-to-business) of top-1000 klanten (business-to-consumer) waarop kansrijke oplossingen kunnen worden getest. Hiervoor wordt een projectgroepje opgetuigd waarvoor haalbare doelen worden vastgesteld: conversie, sales en klantbeleving. Daarnaast worden duidelijke hypothesen gevalideerd waarbij koopbereidheid in relatie tot de kerneigenschappen van het product centraal staan. Een goede salesmanager of verkoopdirecteur kan hierin de voortgang bewaken.

Gerard-Pieter de Haas

Bibliography
Dykes, B. (2020, October 7). ‘Actionable Insights: The Missing Link Between Data And Business Value. Retrieved from https://www.forbes.com: https://www.forbes.com/sites/brentdykes/2016/04/26/actionable-insights-the-missing-link-between-data-and-business-value/#b73c2d651e57
Howarth, P. (2020, September 27). www.pansensic.com. Retrieved from https://pansensic.com: https://pansensic.com/2020/06/01/white-paper-why-text-analytics-technologies-still-require-human-involvement/
Mann, D. &. (2009). trenDNA. Devon: Short Run Press Ltd.
Mauborgne, W. C. (2015). Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Publishing.
Porter, M. (1998). Competitive Strategy. Simon & Schuster.
Wiersema, M. T. (1996). The Discipline of Market Leaders. INGRAM PUBLISHER SERVICES US.

Lees ook

Gratis feedback op uw idee?

Wij kunnen met data van 500K innovaties zien of uw oplossing bestand is tegen hardnekkige klanten

Dutch

Gratis voorselectie van ideeën?

Wij kunnen met data van 500K innovaties zien welke proposities de moeite waard zijn om te testen

Dutch

We make companies of any size unbeatable in product-market development

Start cocreating with our AI and entrepreneurs today, learn all our tricks, and generate a new revenue stream in 3 months

Dutch

Gratis selectie van strategische partner?

Wij kunnen met data van duizenden websites organisaties identificeren die uw sales-capaciteit exponentieel kunnen laten groeien

Dutch

Gratis contactenlijst?

Wilt u de Linkedinprofielen van de belangrijkste 1.000 decision makers die u nodig heeft? Zet de volgende informatie in het tekstveld onderaan! *

  • Een geografisch gebied naar keuze

  • 5 zoekwoorden die het meest te maken hebben met de expertise van uw klant (bijvoorbeeld "fashion" of "social media")

  • 3 zoekwoorden die het meest te maken hebben met het type organisatie van uw klant (bijvoorbeeld "fabriek" of "agency")

  • 3 veel voorkomende functietitels van decision makers waarmee u aan tafel wilt komen (bijvoorbeeld "marketing manager" of "eigenaar")

De eerste 20 contacten zijn gratis. Daarna betaalt u €100 per 100 contacten.

Dutch

Gratis brainstorm voorbereiden?

Wij kunnen op basis van big data zorgen dat u elke brainstorm begint met een gefundeerd kader

Dutch

Gratis rapport van lookalike organisatie?

Wij hebben voor de meeste industrieën voorbeelden beschikbaar van sweet spots. Bent u benieuwd hoe dit er voor u uit zou komen te zien?

Dutch

Gratis dream team ontwerp?

Onze AI kan op basis van de online presence van uw collega's bepalen wie er samen razendsnel tot winnende proposities kunnen komen. Wilt u een voorbeeld zien van een dream team binnen uw organisatie?

Dutch

Gratis capability check?

Onze AI kan op basis van uw online presence bepalen welke business development domeinen en bijbehorende KPI's de hoogste succeskans hebben in uw organisatie. Wilt u een voorbeeld van een veilig business development project zien?

Dutch

Gratis comfort zone check?

Onze AI kan op basis van uw online presence bepalen welke business development domeinen het beste passen bij de comfort zone van de organisatie. Wilt u een voorbeeld zien van een duurzaam domein?

Dutch

Gratis hype check?

Wij weten van de meeste hypes hoe groot hun overlevingskans is en wanneer de adoptiewaarde het hoogst zal zijn. Wij helpen u graag gratis met het bepalen van de juiste timing.

Dutch

The future of facility management consulting firms

"Use [TECHNOLOGY] based on [TECHNOLOGY] provided by partners from [GEOGRAPHICAL AREA] to develop [PRODUCT] for facility managers in [MARKET A, B AND C] focusing on [END USER TYPE] with [HIDDEN DESIRE]"

We have helped several FM consulting firms to complete this sentence and sustain market domination in their country. The rate of our AI is 10 times lower than that of your average consultant but shows a future no one else can see or claim. Contact us here and be the first in your area to profit from our service!

Dutch

There is no future of financials...

... only the future of your own financial. Although there are hundreds of technologies and customer problems that scream for attention, only a handful is yours to claim. We have specialized in identifying them for you.

How about we blow your mind for free in a 15 minute video call?

The future of education consulting firms

"Use [Technology A] based on [Technology B] provided by partners from [Geographic area] to develop [Product] for schools in [Market A, B and C] focusing on [End user type] with [Desire]"

We have helped several education consulting firms to complete this sentence and sustain market domination in their country. The rate of our AI is 10 times lower than that of your average consultant but shows a future no one else can see or claim. Contact us here and be the first in your area to profit from our service!

Dutch

Verander niet-declarabele uren in winstgevende proposities

Wij gebruiken big data en AI om haalbare business development targets te formuleren voor uw consultants en begeleiden hen naar succes binnen 2 uur per week

Dutch

Wanna work with us? We are honored:)

Give us three business development questions* our clients can ask you for €50 per question. We will then assess whether to integrate your expertise in our customer journey or not.

*For example:

  • "What adjacent markets will my competitors overlook?"

  • "What are the top-5 reasons my target market will not accept my proposition?"

  • "Why will my business fail?"

  • "What are the top-5 strategic partner opportunities that could explode my sales capabilities?

  • "What are relevant benchmarks I need for my social media strategy?"

Dutch